Organisatie | Stichting

De organisatie en begeleiding van "Giro di Muscoli 2020" bestaat uit een groep betrokken en enthousiaste mensen, die Gerben en Colin ondersteunen in hun passie en droom. Er is een stichting opgericht met een bestuur. We stellen het stichtingsbestuur van de Stichting Giro di Muscoli graag aan je voor.

Stichting Giro di Muscoli bestuursleden: 

  • mevr. J.A.M. Volker, voorzitter

  • dhr. T.J.F. Meister, secretaris

  • dhr. M.M. van Lier, penningmeester

  • dhr. L.G.C. Gravendeel, bestuurslid

(bestuursleden ontvangen geen vergoeding)

Contactgegevens:


Doelstelling van de stichting:
Naasten/verzorgers helpen in de ondersteuning van kwaliteit van leven en het voorzien in behoeften bij personen waar ALS/PSMA of een soortgelijke spierziekte is gediagnostiseerd. De stichting Giro di Muscoli tracht dit doel o.a te bereiken door het organiseren van events waarbij geld wordt ingezameld. Voor meer informatie verwijzen we je graag naar het beleidplan van de stichting dat op deze pagina te downloaden is.

ANBI status:
Stichting Giro di Muscoli is door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI)

RSIN nummer: 860346286